© 2016 by Anna Dymek animal communicator.

 Proudly created with Wix.com

Pomagam zrozumieć zwierzęta.

Porozumiewam się z nimi

bez słów i gestów,

językiem pochodzącym z cichej przestrzeni,

w której możemy się spotkać.